Ďalšie služby

Spolupracujeme s viacerými domácimi a medzinárodnými špedičnými spoločnosťami a v prípade záujmu môžeme poskytnúť cenové ponuky, ak stanovíte presnú dodaciu adresu.