Brúsené Agátové koly

Brúsené Agátové koly:

Použitie kolov z agátovej guľatiny, rovnobežne pílené, štvorcový alebo obdĺžnikový:

- ploty,

- ohrady,

- protipovodňová ochrana,

- krajinná architektúra,

- detské ihriská

- zoologické záhrady a parky prírody

- hroznové a ovocné révy, stromy,

Dostupné koly:

- s hrotom alebo bez

-  veľkosť podľa požiadaviek

- hobľované a lemované

- korunovaný

- prepravované v jednotkových nákladoch

Veľkosť sa pohybuje:

- dĺžka: medzi 100 cm a 400 cm

- Priemer: 5 x 5 cm - 15 x 15 cm